Skip to main content

Home


Even voorstellen

Mijn naam is Esther van Bladel. Ik werk ruim 25 jaar in en rondom het onderwijs.
Als leerkracht, intern begeleider, remedial teacher en dyslexie specialist.
Er is al heel wat op mijn pad gekomen. Kern in dit verhaal is altijd het plezier in het werken met kinderen, het beste uit kinderen halen en zorgen dat ze op een fijne manier tot optimale prestaties komen. Ik kan er erg van genieten als bijvoorbeeld een dyslectisch kind gaat lezen omdat hij er zin in heeft. Samen met uw kind wil ik dat wat moeilijk is, makkelijk(er) en leuker maken. Ieder kind heeft een eigen leerstijl en dus een eigen aanpak nodig.

Ik werk met bewegen en spelletjes zodat de kinderen de leerstof op allerlei manieren aangeboden krijgen en verwerken. Hierdoor wordt een spellingregel, een rekensom of een klank iets wat helemaal van uw kind is.
Door steeds in gesprek te gaan en te blijven met uw kind, stem ik af of we nog met de goede dingen bezig zijn. Maar ook of mijn aanpak nog aansluit bij uw kind. Ook het overleg met ouders vind ik heel wezenlijk, het is uiteindelijk uw kind waar het om gaat. Ik vind het belangrijk om te weten of uw kind het naar zijn zin heeft bij mij. Of uw kind vindt dat het zinvol is wat ik doe. Maar ook hoe ouders de begeleiding ervaren. Bij langdurige begeleiding probeer ik altijd in overleg met de leerkrachten een programma te maken.

Opleidingen

Ik heb in de loop der tijd diverse opleidingen gevolgd onder andere de opleiding tot leerkracht basisonderwijs, remedial teacher, dyslexie specialist.

Cursussen

Naast deze HBO+ opleidingen heb ik ook diverse kortdurende cursussen gevolgd onder andere coaching vaardigheden, rekenbootcamp, spellingbootcamp, verdiepingscursussen rondom de dyslexie zoals werken met PI-Spello en de ONL methode. Verder heb ik Jamara rekenen en Met sprongen vooruit gevolgd. Ook mag ik RD4 onderzoek doen.