Begeleiding


Remedial Teaching, bijles en Dyslexiebegeleiding

Heeft uw kind moeite met het volgen van de leerstof in de groep? Dan kan het vaak met wat extra begeleiding weer aanhaken. Door een iets andere uitleg, een andere aanpak of leren met bewegen, wordt moeilijke leerstof ineens niet zo moeilijk meer. Iedereen heeft talenten en kwaliteiten en samen gaan we aan de slag om het maximale resultaat te halen.

Remedial teaching

Bij de remedial teaching kijken we waar de oorzaak van het probleem zit en werken we samen heel gericht vanuit een plan naar een oplossing toe. Uw kind kan bij mij terecht voor alle vakgebieden; lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen. Vaak maak ik gebruik van teksten die weer een link hebben naar aardrijkskunde, natuur of geschiedenis. Er is altijd wel een invalshoek van waaruit we op een fijne en zinvolle manier kunnen werken.

Bijles

Ook kunnen we samen de lessen van school voorbereiden, pre-teachen noemen we dat. Dan gaan we helemaal uit van het werk van school en gaan we ervoor zorgen dat uw kind dit in de klas weer goed kan volgen.

Dyslexiebegeleiding

Heeft uw kind wel een dyslexieverklaring, maar geen recht (meer) op de vergoede behandeling? Dan kunt u bij mij terecht voor dyslexiebegeleiding.
Heeft uw kind een vergoede behandeling gehad, dan regelen we een goede overdracht en kan het zo bij mij verder.
Heeft uw kind nog geen behandeling gehad, dan ga ik op basis van het onderzoeksverslag, schoolresultaten en eventueel aanvullend eigen onderzoek een behandeling starten zoals uw kind deze ook vanuit de vergoede behandeling zou krijgen.
Is er een vermoeden van dyslexie, maar niet vastgesteld? Dat is geen probleem, ook dan kunnen we op basis van onderzoek wat er al ligt en eventueel aanvullend onderzoek een goed plan opstellen en aan de slag gaan.

Kosten


Per individueel lesmoment 55,- euro. Hiervoor krijgt uw kind 45 minuten les, ik reken geen extra kosten voor mijn voorbereiding, reiskosten, oudergesprekken, overleg met school, mail enzovoorts.

Interesse / info ?

Adres

Abdijstraat 8
5527 BD Hapert